"Znanje i pravda govore, dok neznanje i nepravda urliču."
"Znanje i pravda govore, dok neznanje i nepravda urliču."
A. Graf
"Kad bi sve ljude strpali u zatvor, ne bi bilo zločina. Ali ni života."
"Kad bi sve ljude strpali u zatvor, ne bi bilo zločina. Ali ni života."
M. Selimović
Advokat Siniša Momčilović rođen je 1975.godine. Nakon završeteka Pravnog fakulteta u Novom Sadu...
Detaljnije
Advokatska kancelarija Momčilović zastupa i pruža usluge pravnog savetovanja fizičkim i pravnim licima u sledećim pravnim oblastima
Detaljnije
Kontakt podaci i mapa.
Detaljnije

Krivični zakonik trenutno

Važeći Krivični zakonik Republike Srbije donet je 5.10.2005.god., objavljen je u Službenom glasniku br. 85/2005 od 6.10.2005.god. i stupio je […]

Vršenje roditeljskog prava

Po pitanju vršenja roditeljskog prava nad maloletnom decom, Porodični zakon poznaje zajedničko i samostalno vršenje roditeljskog prava. Roditeljsko pravo vrši […]

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, primer kako ne treba

Aktuelni Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, donet 9.11.2018.god., stupio je na snagu 21.11.2018.god. i primenjuje se po isteku devet […]