"Znanje i pravda govore, dok neznanje i nepravda urliču."
"Znanje i pravda govore, dok neznanje i nepravda urliču."
A. Graf
"Kad bi sve ljude strpali u zatvor, ne bi bilo zločina. Ali ni života."
"Kad bi sve ljude strpali u zatvor, ne bi bilo zločina. Ali ni života."
M. Selimović
Advokat Siniša Momčilović rođen je 1975.godine. Nakon završeteka Pravnog fakulteta u Novom Sadu...
Detaljnije
Advokatska kancelarija Momčilović zastupa i pruža usluge pravnog savetovanja fizičkim i pravnim licima u sledećim pravnim oblastima
Detaljnije
Kontakt podaci i mapa.
Detaljnije

Najnoviji tekstovi

Maloletni učinioci krivičnih dela

Položaj maloletnih učinioca krivičnih dela regulisan je Zakonom o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Na pitanja […]

Probni rad

Jedan od instituta iz Zakona o radu, koji privlači malo pažnje, a po pravilu izaziva nedoumice u praktičnoj primeni sa […]

Povrat po važećem Krivičnom zakoniku

U nekoliko tekstova pre ovog, ukazivao sam na sve lošije pravno normiranje zakonodavca, kako prilikom donošenja novih propisa, tako i […]

Promet nekretnina – novi problem

Na ovoj stranici, dana 25.2.2019.god., objavio sam tekst pod naslovom „Sigurnost prilikom prometa nepokretnosti“, kao reakciju na veliki broj novih […]

Pritvor

U javnosti se često, kada se govori o krivičnim delima i kriminalitetu, mešaju instituti pritvora i zatvora. Radi se o […]

Krivični zakonik trenutno

Važeći Krivični zakonik Republike Srbije donet je 5.10.2005.god., objavljen je u Službenom glasniku br. 85/2005 od 6.10.2005.god. i stupio je […]