"Znanje i pravda govore, dok neznanje i nepravda urliču."
"Znanje i pravda govore, dok neznanje i nepravda urliču."
A. Graf
"Kad bi sve ljude strpali u zatvor, ne bi bilo zločina. Ali ni života."
"Kad bi sve ljude strpali u zatvor, ne bi bilo zločina. Ali ni života."
M. Selimović
Advokat Siniša Momčilović rođen je 1975.godine. Nakon završeteka Pravnog fakulteta u Novom Sadu...
Detaljnije
Advokatska kancelarija Momčilović zastupa i pruža usluge pravnog savetovanja fizičkim i pravnim licima u sledećim pravnim oblastima
Detaljnije
Kontakt podaci i mapa.
Detaljnije

Najnoviji tekstovi

Kršenje prava odbrane u prekršajnom postupku

Ustavom Republike Srbije, članom 33., zagarantovana su osnovna prava okrivljenog kome se sudi za krivično delo, između ostalog da, ukoliko […]

Zaštita oštećenog kod krivičnog dela Nedavanje izdržavanja

Krivično delo Nedavanja izdržavanja iz člana 195. Krivičnog zakonika, u njegovom osnovnom obliku, čini lice koje ne daje izdržavanje za […]

Još jednom o sprečavanju nasilja u porodici

Zakon o sprečavanju nasilja u porodici stupio je na snagu 2.12.2016.god., a primenjuje se od 1.6.2017.godine. U jednom ranijem tekstu, […]

Odgovornost maloletnika i roditelja za štetu

U zadnje vreme, sve su češći slučajevi da maloletna lica prouzokuju štetu

Maloletni učinioci krivičnih dela

Položaj maloletnih učinioca krivičnih dela regulisan je Zakonom o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti

Probni rad

Jedan od instituta iz Zakona o radu, koji privlači malo pažnje, a po pravilu izaziva nedoumice u praktičnoj primeni sa […]