Principi rada

● Profesionalizam i Stručnost
● Odgovornost i Etičnost
● Poštovanje i Poverenje

Advokat Siniša Momčilović rođen je 1975.godine.

Nakon završetka Pravnog fakulteta u Novom Sadu 2000. godine, sa opštim uspehom 8,77, pripravničku vežbu obavljao u Okružnom sudu u Novom Sadu, Opštinskom sudu u Novom Sadu i advokatskoj kancelariji Rašić u Novom Sadu.

Upisan u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine 2003. godine, sa sedištem advokatske kancelarije u Bečeju, od kada se neprekidno bavi advokaturom.

U ranijem periodu obavljao dužnost sudije Disciplinskog suda Advokatske komore Vojvodine i delegata u Skupštini Advokatske komore Vojvodine.

Od 2019.god. do 2023.god., predsednik Sekcije advokata Bečej.

Od 2019.god., delegat u Skupštini Advokatske komore Srbije.